Nieman Foundation at Harvard
HOME
          
LATEST STORY
Worldwide, news publishers face a “platform reset”
ABOUT                    SUBSCRIBE

Archives: September 20, 2017

Worry is universal — but a quarter of publishers surveyed said their revenues are going up, not down.
Meet your audiences where they are — in Univision’s case, preparing to weather a major storm, or evacuating in a car with only a phone in hand.
Trzeba dotrzeć do odbiorcy tu, gdzie akurat się znajduje – czyli, zdaniem Univision, także podczas przygotowań do silnej burzy lub w trakcie szybkiej ewakuacji. Z telefonem w dłoni.