Nieman Foundation at Harvard
HOME
          
LATEST STORY
How do you write about traumatic situations without retraumatizing those involved? Read this new guide for journalists, for starters
ABOUT                    SUBSCRIBE

Nieman Lab

  • به زبان فارسی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
December 5, 2018

برای حفظ مخاطب، مطالب کم خواننده را حذف کنید

April 12, 2018

تاسیس نهاد رسانه‌ای که بر تاثیر فن‌آوری بر جامعه متمرکز است

March 1, 2018

اپلیکیشن خبری برای جوانانی که پیوسته اخبار را دنبال نمی کنند

February 12, 2018

استفاده‌ی رسانه‌ها از ابزار دیجیتال برای پوشش بازی‌های المپیک زمستانی

January 25, 2018

تجربه‌ی شبکه‌ی ان بی سی از فن‌آوری‌های روزآمد ویدیویی

January 10, 2018

اتاق‌های خبر چینی در پی بهره وری از فن‌آوری هوش مصنوعی

December 19, 2017

نشریه‌ی که با مقالات مفصل تقاضای کمک مالی می کند

December 13, 2017

تلاش بازفید برای یافتن الگوهای نوین تجاری نوین در بازار رسانه

November 29, 2017

طرحی که برای اثرگذاری گزارش‌های زیست محیطی می کوشد

October 23, 2017

آشنایی با نهادی که از راه واقعیت مجازی جهان را می شناساند

October 16, 2017

یک تحقیق تازه: داده‌نگاری امروزی، هم‌چنان سنتی است

September 29, 2017

۶ شیوه‌ی گزارشگری تعاملی و سود و زیان‌های هر کدام

September 14, 2017

معرفی وبسایتی در هند که می کوشد با اخبار جعلی مبارزه کند

September 11, 2017

نرم افزارهای پیام رسان و کمک آن‌ها به اتاق‌های خبر

August 30, 2017

وبسایتی برای پوشش خبری عمیق و دقیق موضوعات امنیت ملی

July 28, 2017

ربات‌های هوشمندی که در جلب مخاطب به نشریات خبری کمک می کنند

June 9, 2017

توزیع اخبار جعلی بین آمریکاییان بیشتر از اروپایی‌هاست

May 26, 2017

گام‌هایی ساده برای تشخیص گزارش‌های جعلی